MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 Taraflar

1.1 SATICI:

Unvanı: DUEVA EĞİTİM ARAÇLARI SAN. Ve TİC A.Ş.

Adres: Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. No:5 Ofis Him1 Eyüpsultan/İstanbul

Telefon:+90(212)322 26 73

E-posta: [email protected]

(bundan böyle kısaca “SATICI” olarak anılacaktır.)

1.2 ALICI:

Ad / Soyad / Unvan:

T.C. Kimlik Numarası:

Adres:

Telefon:

E-posta: 

(bundan böyle kısaca “ALICI” diye anılacaktır.)

 

MADDE 2 Sözleşmenin Konusu

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, ALICI` nın SATICI` ya ait www.agactanya.com internet sitesinden (“internet sitesi”) veya mobil uygulamadan elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz ürünlerin Sözleşmede belirtilen fiyat ve şartlar üzerinden ALICI’ ya satılması ve teslimi ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bunlara elektronik ortamda teyit verdiğini ve sonrasında ürünü sipariş ettiğini Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.agactanya.com sitesinde ve mobil uygulamada yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura bu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarını teşkil etmekte olup; ALICI, alıcı; bu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, Sipariş gerçekleştiği anda bu Sözleşmeyi ve bu Sözleşmede ya da bunun ayrılmaz parçalarında yer alan tüm koşulları kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri yerine Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun ilgili maddelerini uygulama alanı bulacaktır.

 

MADDE 3 Sözleşme Konusu Ürün Özellikleri

3.1 ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Adı:

Adedi:

Satış Bedeli (KDV dahil toplam):

3.2 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Ürünlerin Toplam Fiyatı:

Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV):

Toplam Kargo Ücreti:

Toplam Teslim Fiyatı:

Satış Bedeli (KDV dahil toplam):

 

MADDE 4 Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Ürün, ürün bedelinin SATICI` nın hesabına eksiksiz bir şekilde geçmesi şartıyla, ürünü siparişini takip eden 30 (Otuz) gün içinde kargo yoluyla ALICI` nın teslimini talep etmiş olduğu __________ adresine teslim edilecektir. Ürünün teslimat tahmini tarihi, sipariş sırasında sepet sayfasında görüntülenecektir. Her ne sebeple olursa olsun, ALICI tarafından ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya ALICI tarafından yapılan ödemenin banka kayıtlarında iptal edilmesi gibi nedenlerle yapılan ödemenin SATICI hesabına ulaşmaması halinde, SATICI ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulur.

Teslimat adresinde kimsenin bulunmaması durumunda, kargo şirketi teslimat için ikinci defa ALICI’ yı ziyaret eder. Kargo şirketinin ikinci ziyaretinde de ALICI’ ya ulaşamaması halinde ürün SATICI’ ya geri gönderilir. ALICI, bildirdiği teslimat adresine ve ürünün teslimi esnasında bu adreste hazır bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ ya yapıldığını kabul ve beyan eder.

ALICI` nın ürünü geç teslim almasından ve/veya teslim almamasından, ürünün kargo şirketinde beklemesinden ya da kargonun SATICI’ya iade edilmesinden doğabilecek masraf ve zararlar olması ALICI’ ya aittir. Ürün teslimatının ALICI` nın adresinde bulunmaması gibi nedenlerle gecikmesi ya da gerçekleştirilememesi hallerinde SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

ALICI tarafından sözleşme konusu ürünün ALICI haricinde bir bir üçüncü kişiye ya da kuruluşa teslim edilmesinin talep edildiği hallerde teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve/veya teslimatın üçüncü bir tarafa yapılmasından doğabilecek zararlardan SATICI yahut SATICI’ nın tayin ettiği kargo şirketi sorumlu tutulamaz.

Kargo ücreti ve teslimat masrafları ALICI` ya aittir. SATICI, tümüyle kendi takdirinde olmak üzere, belirli bazı ürünlerin satın alınması ve/veya ALICI tarafından belirli bir rakamın üzerinde alışveriş yapılması hallerinde kargo / teslimat ücretinin kendisine ait olacağını beyan edebilir. Bu hallerde ALICI’dan kargo/teslimat ücreti alınmaz. SATICI’nın kargo ücretini üstlendiği hallerde değişiklik yapma bu uygulamayı durdurma ve/veya askıya alma hakkı saklıdır.

Ürün stokunun tükenmesi, ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile ürünün taahhüt edilen süre içinde teslim edilemeyecek olması ya da tesliminin imkânsız hale gelmesi halinde, SATICI durumu ALICI` ya bildirir.

 

MADDE 5 Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

ALICI, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden satışa sunulan ürünlerin hangi yaş gruplarına hitap ettiğine ve hangi ürünlerin yetişkin gözetimi ve denetiminde kullanılması gerektiğine ilişkin olarak, SATICI tarafından ilgili ürün detayları içerisinde yapılan bildirim ve uyarıları dikkatle okuduğunu ve anladığını, ilgili ürünleri bu bildirim ve uyarıları anlayarak ve bilerek satın aldığını ve bu ürünlerin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, ürünleri bu bildirim ve uyarılara aykırı olarak kullanması nedeniyle kendisinin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar da dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu konuda her ne nam altında olursa olsun SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve SATICI’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecektir. ALICI ambalajı yırtılmış, herhangi bir şekilde hasarlanmış, deforme olmuş olan, ezik, kırık olduğu görülen hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacak ve gelen kargo yetkilisine tutanak tutturacaktır. ALICI tarafından herhangi bir çekince konulmadan teslim alınan ürünün ALICI’ya hasarsız, tam ve sağlam bir şekilde teslim edildiği kabul edilir.

ALICI, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

SATICI, ALICI’nın cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedelini ALICI’ya iade eder. Ödemenin ALICI’ nın kredi kartı, banka kartı, debit kartı vb. ödeme vasıtaları ile yaptığı ödemelerde iade ilgili bankaya gerçekleştirilir. Ürün bedelinin bankaya iade edildiği hallerde yapılan iadenin ALICI hesaplarına yansıması tamamen ilgili bankanın kendi prosedürleri ve işlem sürecine tabi olduğundan, ALICI olası gecikmeler nedeniyle SATICI' nın her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Ürün iadesi gerçekleştiren veya siparişini iptal eden ALICI ürün bedelinin SATICI tarafından iade edilebilmesi için fatura aslını da ürün ile birlikte SATICI’ ya göndermekle yükümlüdür. Ürün iadesi halinde kargo ücreti SATICI’ ya aittir.

ALICI' ya ait kredi kartı, banka kartı, debit kartı vb. ödeme vasıtalarının ALICI’ nın kusurundan ileri gelmeyen bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle ürün satın alınması halinde ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ürün bedelinin SATICI' ya ödenmemesi halinde, ALICI kendisine teslim edilen ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI' ya iade etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 6 Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

SATICI, Sözleşme konusu ürünü bildirdiği niteliklerde, eksiksiz tam ve sağlam bir şekilde ve varsa garanti belgesi ve kullanım kılavuzları ile birlikte ALICI’ ya teslim edecektir.

SATICI Sözleşmenin kurulması ve/veya ifası aşamalarında kendisine atfedilemeyecek ve sorumluluğunda olmayan iş ve işlemler ile, sistemsel sorunlar, elektronik arızalar, bilgisayar virüsleri, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, kayıtlara izinsiz olarak girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi hallerde ALICI’ nın uğrayacağı dolaylı yahut doğrudan zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

SATICI, İnternet Sitesi’nin, mobil uygulamanın veya diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle; sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya Satıcının anlaşmalı olduğu Kargo anlaşmasıyla gönderilebilir,  bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

Internet sitesi, mobil uygulama ve bunlarda yer alan her türlü bilgi, resim, marka, alan adı, logo, simge, ikon, tasarım, yazılı, elektronik, grafik veya okunabilir şekilde sunulan her türlü teknik veri, bilgisayar yazılımı, satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyaller, internet sitesi ve mobil uygulamanın görünümü ve tasarımı ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibi SATICI’ dır. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksinin tespiti halinde, SATICI’ nın başvurabileceği hukuki yollara ilişkin tüm hakkı saklıdır.

Ürünün/Ürünlerin ALICI’ ya gönderimi aşamasında sevkiyat işleminden sorumlu kargo firmasının hata ve ihmallerinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek zararlardan ve/veya bunların ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, Sözleşmeye konu ürünün ALICI’ ya tesliminin imkânsız hale gelmesi nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremez ise, bu durumu, 10 (on) gün içerisinde ALICI’ ya bildirir ve ALICI’ nın tercihine bağlı olarak, ya stoklarında bulunması halinde ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir ya da ALICI’ nın ücret iadesini tercih etmesi halinde ürün bedelini 10 (on) gün içerisinde, ALICI’ nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ALICI’ya iade eder.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya ivedilikle bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine ürünü(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir.

ALICI tarafından verilen ürün siparişinin perakende alım sınırının üstüne çıkması ve toptan alım izlenimi vermesi halinde SATICI siparişi tamamen iptal etme hakkını haiz olduğu gibi, kendisinin belirleyeceği adette ürünü ALICI’ ya teslim etme hakkına da sahiptir.

ALICI’ nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, ALICI’ dan kimlik ve kredi kartı bilgilerini teyit edecek bilgi ve belgeleri talep edebilir. Bu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgileri arasında tutarsızlık olduğunun anlaşılması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat yükümlülüğü olmaksızın iptal etme hakkına sahiptir.

SATICI, tüketicinin bilgilendirilmesine, cayma hakkı, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair yazılı veya elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklayacaktır.

SATICI, kendisinden kaynaklanmayan, çeşitli içerik sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen ya da reklam yoluyla yapılan açıklamalar nedeniyle sorumlu değildir.

 

MADDE 7 Sözleşmeye Konu Ürünün Özellikleri

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.agactanya.com adlı web sitesindeki ve mobil uygulamadaki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana kadar geçerlidir. SATICI’ nın bu fiyatlarda dilediği şekilde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. SATICI teknik aksaklıklardan kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Alıcının, kredi kartı ile taksitle alışveriş yapması halinde, ürünün satış fiyatı taksit sayısı üzerinden aylık vade farkı uygulanarak belirlenmektedir. Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

ALICI’ nın kredi kartı ile yapacağı alışverişlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi banka ile ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödemesi ve bankaya karşı sorumlu olması ve bankanın alacağının tahsili için hukuki yollara başvurması gündeme gelebilir. ALICI’ nın borcunu ifada temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 8 Cayma Hakkı

ALICI sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin kullanabilir. ALICI Sözleşmenin kurulmasından itibaren ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimine kadar da cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya Kullanıcı hesabı üzerinden, siparişlerim sayfasından siparişi iade et seçeneğini seçerek bildirimde bulunması gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının ÜRÜN ile birlikte iadesi zorunludur. Ürün bedeli, cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ALICI’ ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli SATICI’ ya ait anlaşmalı kargo (MNG Kargo Dueva/Ağaçtanya Müşteri İade Kodu: 433982290) ile gönderildiği takdirde SATICI tarafından karşılanır.

İade edilecek ürünler, orijinal ambalajlarında (Orijinal ambalajı bozulmuş; orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmeyecektir.), tüm aksesuar ve ambalaj malzemeleriyle birlikte eksiksiz bir şekilde gönderilmeli, fiziksel açıdan hasar görmemiş, kullanılmamış ve yeniden satılabilir durumda olmalıdır. Ürün iade edilir iken orijinal faturasının da ürün ile birlikte SATICI’ ya gönderilmesi gereklidir. Faturasız iadeler kabul edilmemektedir.

 

MADDE 9 Yetkili Hukuk ve Mahkeme

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar öncelikle taraflar arasında dostane çözüm yöntemleri ile çözümlenmeye çalışılacaktır. ALICI, her türlü talep ve şikâyetlerini SATICI’ nın 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

Taraflar arasında bu yolla uzlaşma sağlanamaması halinde ALICI; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’ lar Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat edebilirler.

 

MADDE 10 Muhtelif Hükümler ve Sözleşmenin Yürürlüğü

Taraflar, bu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda SATICI’ nın ticari defter ve kayıtlarının, SATICI’ nın sistemlerinde ve internet sitesinde ve mobil uygulamada saklanan verilerinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 193. maddesi gereği kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflardan herhangi birisinin bu Sözleşmeden kaynaklanan bir hakkını kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecek olup; söz konusu hakkın daha sonra kullanılması ya da icra edilmesi önünde engel teşkil etmeyecektir.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle kısmen ya da tamamen geçersiz, hukuka aykırı ya da uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu geçersizlik, Sözleşmenin bütününü ve diğer kısımların, hükümlerin geçerliliğini ve/veya uygulanabilirliğini etkilemez.

SATICI, bu Sözleşmeyi bildirimsiz olarak dilediği zaman kısmen veya tamamen devredebilir. Ancak ALICI bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Bu Sözleşme Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır. Sözleşme elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Taraflar

SATICI : DUEVA EĞİTİM ARAÇLARI SAN. Ve TİC A.Ş.

ALICI :

Tarih :